';

متولد هشتم شهریور ماه 1362، نقاشی را نزد استاد خزاعی فراگرفت و چندین سال به خلق آثاری در سبک رئال پرداخت. پس از سفر به همراه خانواده و جا‌به‌جایی‌های گوناگون در رشته‌های دیگری چون موسیقی و مجسمه سازی به فعالیت پرداخت و در ادامه تحت نظر اساتیدی بزرگ نظیر استاد بیژن پژوهش، نصرت الله مسلمیان، علیرضا سمیع آدار و طاهره محبی تابان قرار گرفت و سپس در خارج از کشور به تحصیل در دوره‌های پژوهش و تاریخ هنر و فاین آرت پرداخت.

پس از سال‌ها دوباره شروع به نقاشی و تولید چندین پروژه‌ی همزمان و کار به عنوان مجموعه دار و برگذار کننده‌ی نمایشگاه‌های هنری پرداخت. نمایشگاه‌هایی نظیر آثار هنری در قالب کمک به بیماران جذامی، شرکت در آرت کالکت، حضور به عنوان اسپانسر در … شرکت هیرو برای حمایت از نقاشان جوان و معاصر و همکاری با گالری‌های خارجی و داخلی نظیر گالری26 به عنوان …. و مدیر هنری.

از جمله آثار در خور توجه وی، اثری در رابطه با جنگ با عنوان هیروشیما که لقب یکی از آتار برتر سال در زمینه‌ی نقاشی انتزاعی و مصاحبه با چند رسانه می‌توان نام برد.